за нас
Projects
Staff
Partners
Machinery and equipment

Човешки ресурси

"ПЪТСТРОЙ"ООД има персонал – 201 човека, с голям професионален опит на постоянни трудови договори. Високата квалификацията се поддържа със специален подбор на кадрите, организиране на курсове и фирмено обучение. От голяма важност при набирането на кадри са подборът и назначението. Подборът е процес за събиране на информация за кандидати по законен начин, за да се установи кой ще бъде назначен за по-дълъг или по-кратък период от време. Назначаването е постигането на съвместимост между индивидуални умения, познания, способности, предпочитания, интереси, характери и дадена длъжност. Успешния подбор и назначение означават припокриване нуждите на организацията от квалифицирани служители и индивидуалните нужди от работа, която представлява интерес!